www.celinskaplovba.si
info@celinskaplovba.si
Zveza PCV Dogodki članov Dogodki zveze
1. Kongres o vodah Slovenije 2012 - 22. Marec 2012 > > >
1. Kongres o vodah Slovenije 2012
       22. Marec 2012 ob 10.00 uri  
                    velika predavalnica Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
                    Organizator:
Slovenski odbor za mednarodno desetletje voda za življenje 2005 - 2015
Predvidene teme prispevkov:

1.
 Ukrepi zemljiške politike za izboljšanje samooskrbe s hrano (Darko  Simončič,  Marjeta Jerič)
2.
 Izraba vodnih sil (Andrej Kryžanowski)
3.
 Oskrba z vodo in čiščenje odpadnih voda (Eugen Petrešin, Boris  Kompare)
4.
 Upravljanje z nevidnim - prispevek k razpravi o upravljanju s podzemnimi  vodami  (Miran Veselič, Jože Uhan)
5.
 Kakovost voda in tehnološki razvoj (Janez Vrtovšek, Andreja Drolc,  Magda Cotman,  Albin Pintar)
6.
 Izvajanje evropskih politik do voda (Mitja Bricelj)
7.
 Vzdrževanje vodne infrastrukture in vodotokov, pomen, realnost in  perspektive (Lidija  Globevnik)
8.
 Kras in voda (Janja Kogovšek)
9.
 Varnost pregrad in zadrževalnikov (Andrej Širca, Mojca Ravnikar Turk,  Pavel Žvanut,  Nina Humer)
10.
 Poplavna ogroženost (Mitja Brilly)
11.
 Načrtovanje, priprava in izvedba projektov vodne infrastrukture  financiranih s sredstvi  Kohezijskega sklada (Metka Gorišek)
12.
 Razvoj ribištva (Marko Koračin)
13.
 Ekoturizem in raba reke Soče za rekreacijske namene (Aleš Golja)
14.
 Spremembe vodnega režima zaradi podnebnih sprememb in drugih  antropogenih  vplivov (Mira Kobold, Mojca Dolinar, Peter Frantar)
Program:
09.00-10.00 Registracija
10.00-10.30 Otvoritev
10.30-12.00 Predstavitev vabljenih predavanj
12.00-12.30 Premor
12.30-14.00 Predstavitev prispevkov
14.00-15.00 Kosilo
15.00-17.00 Okrogla miza in sprejetje skupne deklaracije kongresa
Soorganizatorji:
Slovenski odbor za hidrološke raziskave
Društvo vodarjev Slovenije
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko, nacionalna sekcija za hidrologijo
Slovensko društvo za hidravlične raziskave
Slovenski komite za velike pregrade
Slovensko društvo za zaščito voda
Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo
Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov - IAH
Slovensko kemijsko društvo
Društvo biologov Slovenije
Ribiška zveza Slovenije RZS
Zveza prevoznikov po celinskih vodah Slovenije